โครงการเพื่อสังคมและเยาวชน

บริษัทเห็นความสำคัญของสังคมเยาวชน และสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการ ระยะยาวขึ้นมา คือ โครงการแจกถังขยะทุกโรงเรียน ในโครงการมีเกมส์และกิจกรรม นำขยะมาชั่งกิโลเพื่อนำมาแลก ขนมปัง,คุกกี้ ฯลฯ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชน มีวินัยในการทิ้งขยะให้ลงถัง โดยแยกประเภทของขยะเพื่อการกำจัดขยะ เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กเกิดความรักสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือแม่น้ำลำคลอง


ภาพบรรยากาศ

ลำดับกิจกรรม
ช่วงที่ 1 จะเป็นการให้นักเรียนในแต่ละชั้นเรียน ตั้งแต่เด็กเล็กถึงเด็กโต จำขยะที่ได้รวบรวมจากที่โรงเรียน และที่บ้านเพื่อมาแลกของรางวัล เกณฑ์ให้คะแนนจะวัดจาก น้ำหนักของขยะที่นำมา โดยของรางวัลจะเป็นขนมปัง และเบเกอรี่ที่แสนอร่อยจากร้าน ปังยิ้ม มาเป็นของรางวัล

ช่วงที่ 2 จะเป็นการทำกิจกรรมของน้องๆ อาทิ เช่น การประกวดร้องเพลง และเต้นประกอบเพลงรวมไปถึงการแสดง ร่วมกับพนักงานขององค์กร ร่วมตอบคำถามต่างๆ

ช่วงที่ 3 เมื่อการแสดงจบลงจะเป็นการ รับประทานอาหาร โดย บริษัทมัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ได้นำเย็นตาโฟเครื่องทรง ซึ่งเป็นแบร์นดอันดับหนึ่งนำมาให้น้องๆ นักเรียนรวมไปถึงบุคคลกรในโรงเรียน ได้ทานกันตามชื่อของโครงการ อิ่มท้อง สมองดี มีวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

บริษัท มัลลิการ์อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
13/10 ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240 โทรศัพท์ 02-946-1000 Email: info@mallika.com