welcome to Mallika Interfood co.,Ltd


เย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์
เย็นตาโฟสัญชาติไทย ทันสมัยอย่างอนุรักษ์

เรือนมัลลิการ์
Eat Thai Way Live Thai Way


ปาป้าปอนด์ พิซซ่า พาย แอนด์ พาสต้า
The perfect combination of international cuisine

สมัครสมาชิกวันนี้รับสิทธิประโยชน์มากมาย (รายละเอียดคลิก)


ประมวลภาพบรรยากาศในงานแถลงข่าว พิธีลงนามสัญญาแฟรนไชส์ ระหว่าง บริษัท มัลลิการ์ แฟรนไชส์ จำกัด และ บริษัท ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน )

โครงการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คุณชยพล หลีระพันธ์ กรรมการบริหารบริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

โครงการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คุณชยพล หลีระพันธ์ กรรมการบริหารบริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ร้านอาหารในเครืออ.มัลลิการ์

ต้อนรับเทศการกินเจประจำปี2559
สัมผัสความอร่อยของเมนูอาหารเจมากมาย

Franchise and license Association

Franchise and license Association ได้พานักธุรกิจของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา เข้าเยี่ยมกิจกรรมสมาชิกแฟรนไชส์ 500 คน