ณปอนด์ ชยพล หลีระพันธ์ เข้าร่วมรับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหาร จัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ประจำปี 2559 ในงาน Thailand Franchise Standard 2016 ณ.ศูยน์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับท่านที่สนใจ แฟรนไชส์เย็นตาโฟเครื่องทรงโดยอ.มัลลิการ์ ก็สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-946-1000 หรือ 081-936-8236